INDEX VAN DE ARTIKELS VAN JOS VERHULST

Bijna allemaal uit DE WITTE WERF


Artikels van 1999 tot eind 2003 zitten hier en ook in het ARCHIEF.

De artikels van het archief worden mettertijd in deze index opgenomen (lichtroze kleur).

Latere toevoegingen (niet meer uit de Witte Werf) zijn te herkennen aan de lichtgroene kleur.


A
AFSHIN ElianNederland is te lang in de ban geweest van een opgedrongen multicultureel paradigma. Integratie moet verlopen aan de hand van de grondwet2004-11
Ayaan Hirsi ALI
over Politiek correcte lulkoek
gelijke kansen voor de vrouw - voorzover de Islam dat toelaat ??? 2002herfst
Amsterdam Uniek referendumstelsel 2003zomer
Antwerpen 2003 Mooie illustratie van het anti-democratisch karakter van het politiek bestel2003zomer
B
Belastingenworden met directe democratie niet afgeschaft 2003winter
BLANPAIN RogerNog zo'n slecht geïnformeerde professor of een bewuste verspreider van desinformatie ?2005-08
Broeikaseffect is Kyoto onzin ?2003herfst
Emma BRUNT Hoogmoed, eigendunk, en vooral DOMHEID, deze pseudo-progressieve leugentrut in 'Het Parool' 2002herfst
C
Californiëgeen secessie voor Hollywood en San Fernando Valley 2002winter
Californiëbelabberde situatie is NIET te wijten aan de directe democratie 2003winter
Competentie" De kiezer is niet competent om zelf over ingewikkelde materies te beslissen ..."2002winter
Competentiewie beslissingsmacht heeft informeert zich beter, dat geldt ook voor de gewone burger - studie van Benz en Stutzer2003lente
CONDORCETover democratie en onderwijs 2003winter
Ward CONNERLYEén moedig man kan het verschil maken ! 2003winter
D
De Croodeze democraat vertrouwt het volk toch niet2003lente
Thomas DEICHMANNtoonde aan dat de concentratiekampfoto's uit Bosnië vervalst waren: dat had hij beter niet gedaan 2002herfst
Democratieverband met economie en geluk - onderzoek door Bruno Frey2003lente
Democratiesmaakt naar nog2003herfst
DenkverbodWees niet tegen homo's of tegen Europa, die vrijheid heb je niet !2003lente
Ludo DIERICKXEen absurd opiniestuk2000februari
Duitsland84 % van de bevolking is vóór directe democratie2003herfst
E
Economieen democratie : WTO en GATT overschrijden een grens2000juni
EkerenWat de bevolking over een gepland asielcentrum denkt doet niet ter zake volgens Mie Vogels 2002winter
ELCHARDUSover (directe) democratie : "De Drama-democratie"2002winter
Elf septemberdrie vragen2003lente
Europade ON-democratische Superstaat 2002winter
Europade zaak Malta2003lente
Europa schandalige Grondwet 2003zomer
EuropaZes miljard euro per jaar verdwijnt in privé-zakken 2003winter
het Evangelieis levensbelangrijk voor een democraat2001december
F
FAURISSONheeft het recht om vragen te stellen over het dagboek van Anne Frank2000juni
Daniel FERET verliest zijn parlementaire onschendbaarheid; oneigenlijke toepassing van de wet tegen het racisme 2002herfst
G
geldveroorzaakt de moderne slavernij2005-11
Gemeenteraad Zijn verkozen gemeenteraden onmisbaar ? 2003zomer
H
Michel HOUELLEBECQ heeft het recht om de Islam een 'réligion con' te vinden 2002herfst
Willem HUSSEMZet het blauw ...2001december
Luc HUYSE L I E G T hij, en neemt P-Magazine de leugens over ? Of gaat hij slordig om met de waarheid ?2002herfst
I
Ideologische mantra: de mens is geen individu maar enkel een lid van een groep2002herfst
Ibn Warraq"Why I am not a Muslim"2002winter
Indoctrinatiede elite vindt het nodig om de burger op te voeden2002zomer
IntellectuelenHun voorliefde voor linkse dictaturen en, tegenwoordig, voor religieuze dictaturen2002winter
Irakde motieven om dit land aan te vallen2003lente
K
Katholieke Kerkbekeert zich tot het Jodendom2003lente
Kerk en StaatStevaert en Pauli slaan de bal mis 2003winter
L
Leugens onderscheiden drie vuistregels om de waarheid te vinden 2002herfst
Liegen door 'geëngageerde' journalisten:
de waarheid is niet belangrijk, wel het 'respect' voor gevoeligheden
2002herfst
Liegendoor politici, wanneer de belangen van de elite dat vereisen 2003winter
M
Massade massa is slimmer dan de expert, onder bepaalde voorwaarden, volgens Surowieckijanuari/05
Memesde drie memetische geestesstromingen2003lente
Migranten moeten niet emanciperen maar individualiseren - zegt Hafid Bouazza2003herfst
Migrantenstemrecht Zeg liever : stemrecht voor naturalisatieweigeraars2003herfst
MILOSEVIC zal een mooi showproces krijgen 2002herfst
Multicultureel ...is onzin, een samenleving is per definitie monocultureel2002winter
Multicultureel ...Borgerhout, november 2002: illustratie van het politiek-correcte dogma dat een moord op een allochtoon racistisch is tot het tegendeel bewezen is. 2002winter
N
Natiestaatonmisbaar voor het verzekeren van gelijke rechten2002zomer
Natiewie is eigenlijk "de natie" ? 2003winter
Natiestaatwordt verder afgebroken door de neo-racisten 2003winter
Neo-racisme daar komt het instellen van quota op neer2003zomer
Norfolk (een Australisch eilandje) de inwoners kiezen voor rust en verbieden GSM-mast via referendum 2002herfst
N-VA spreekt zich uit TEGEN volkssoevereiniteit2002winter
O
Onderwijs maakt van de kinderen geen burgers maar onderdanen: "zich leren conformeren aan de uitvoering van in wezen onzinnige taken en opdrachten, één van de belangrijkste doelstellingen van de school" 2003zomer
Onderwijshaal het uit de handen van de Staat 2003winter
Oostkantons onderdrukt in België "Wir sind keine Wallonen die Deutsch sprechen ..." 2002herfst
Opkomstplicht het ondoordachte argument van Elchardus2002winter
P
Particratie Het argument2003zomer
Partijendoen aan koppelverkoop 2003winter
Peilingeninternationaal en in België2003lente
Peilingen Waarom zitten ze er zo dikwijls naast ?2003zomer
Peilingen Paniek (met de P van Prodi) wanneer de publieke opinie ondanks alle propaganda afwijkt van de voorgeschreven mening2003herfst
PCWat is Politiek Correct zijn ?2000juni
PC: Niemand mogen kwetsen zal uiteindelijk leiden tot een compleet denkverbod 2002herfst
Politiek correcte lulkoek voorkeursplaatsen voor vrouwen en allochtonen op kieslijsten 2002herfst
Propagandade sluipwegen van de overheid ontmaskerd2003lente
Psychologie van de politicus waarom hij zichzelf altijd goed bedient uit de staatskas 2002herfst
Psychologie van de politicus waarom hij zichzelf altijd goed bedient in de Senaat 2003lente
Q
Quota Maria Vogels is er voorstander van natuurlijk 2003zomer
R
Rassenbinnenkort rassentelling bij ons ? 2002winter
Rechtsgelijkheid verdwijnt met migrantenstemrecht en dubbele nationaliteit2003herfst
Rechtsstaatondermijnd : vrijgesproken maar toch een straf ! 2003winter
S
SEATTLEhet Indianenopperhoofd dat nooit een toespraak hield2002zomer
SecessieZonder recht op secessie kunnen vrijheid en democratie niet bestaanSecessieNu
Sektenwettig, maar schadelijk ! Wie bepaalt eigenlijk wat "schadelijk" is ?2003lente
Socialistenvoorstanders van rassenquota 2002winter
Somalilandstaat niet in de atlas !2003lente
Spirit neemt het anti-referendum standpunt van de socialisten over 2002herfst
Spiritvoorzitter Van Weert denkt te weten wat democratie is 2003winter
Spreekrecht is gegarandeerd voor parlementairen, maar niet voor het gewone volk2002winter
De Standaard altijd negatief over referenda maar wel pro-particratie 2002herfst
Rudolf STEINERover democratie2003winter
Stemtest 2003 niet echt objectief 2003zomer
U
UruguayUruguay says YES to water: Triumph of the social struggle for water
Through the mecanisms of direct democracy, social organizations gathered round the National Commission Pro-Water and Life (NCPWL), supported by more than 60% of the citizens, made possible the inclusion of water as a fundamental human right in the Constitution of Uruguay, thus laying the foundations for the public management of the water resources based on social participation and sustainability. In October 31, 2004 the Uruguayan people endorsed in a national election a NCPWL`s initiative that amended the Consitution. The amendment was backed by 2,000,000 Uruguayans, some 60% of the poll.
The amendment stated that “Water is an essential natural resource for life. Access to drinking water and the sewage system, constitute fundamental human rights.”
2004-10
V
VAN DEN ENDEN, Franciscus (1602-1674) uit Antwerpen, de eerste moderne democraat, leraar van Spinoza 2002winter
VERHOFSTADT zijn nieuw pamflet "De Vierde Golf" : de burger mag beslissen zolang de particratie maar niet in gevaar komt 2002herfst
Verkiezingen 2003 enkele notities2003zomer
Verlichting Belangrijke documenten daarover - deel 3 2002winter
Verzwijgen essentiële tactiek van de PC-strategen 2003zomer
Vlaams Blok wil burgerschapsproef waarom niet voor de Joden ? Is een Jood meer waard dan een Berber ? 2002herfst
Vladimir VOLKOFFis maar een lauwe democraat 2003winter
Vrije meningsuitingweg ermee, zegt de MR 2003winter
Vrije WoordAls we dat verliezen, verliezen we alles !februari/05
VRT laat alleen de partijen aan het woord waarvoor de journalisten stemmen 2003herfst
Hendrik VUYE Scheiding der machten bestaat in dit land niet; hoe is het zover gekomen ? 2002herfst
W
WalloniëHet vergeten democratisch verleden van Fosses-La-Ville2004-08
Wapenbezit door burgersin Zwitserland, in de V.S. en in Groot-Britannië ;
heeft een afschrikkingseffect op misdadigers, maar dat is politiek niet-correct en daarom wordt er op grote schaal aan desinformatie gedaan.
WATERS, Dane"The Battle over Citizen Lawmaking", de politieke klasse tegen het volk2002winter
WörglHet Oostenrijkse dorp dat zijn lot in eigen handen nam2005-11
Z
Zelfbeschikkingverband met geluk - onderzoek door M. Benz en A. Stutzer2003lente
Zuid-Tirolreferendum over naamsverandering2002winter
Zwitserlandreferendum over het asielrecht - hertelling2003lente


Terug naar het thuisblad.