Referendum - democratie

Het archief van de artikelen van Jos Verhulst


Dit archief bevat de artikelen tot en met zomer 2002.
Artikelen vanaf herfst 2002 zitten in deze index.


WAPENS VAN DE ELITE
Ideologische onderdrukking
1) Praat de mensen een schuldgevoel aan, dan blijven ze volgzaam
Duitsers maak je wijs dat ze fascistoied zijn, Vlamingen dat ze de grootste (en dan nog verzuurde) racisten zijn, alle blanke Westerlingen dat ze collectief schuldig zijn aan de koloniale ambities van ... juist! Hun eigen elites.
2002zomer
2) Praat voortdurend over "onze democratie", de "democratische partijen". Hans Daudt weet beter.20002zomer
3) Laat alleen "linkse" journalisten aan het woord. Let wel: links stond vroeger voor het opruimen van tradities die de individuele ontwikkeling belemmerden. Nu is links: het opruimen van alle tradities, van ieder gemeenschapsgevoel; de mens moet als individu alleen maar kunnen consumeren (goederen, cultuur, "vrijheid") 2002zomer
4) Gebruik de psychologie van propaganda : Cialdini onderscheidt 6 basisvormen2001september
5) Misbruik wetenschappelijke theorieën: memologie2001september
6) Offensief tegen het vrije woord: het gerecht beschermt de burger niet, maar de burger mag niet voor zijn eigen bescherming zorgen. 2000juni
7) Schep begripsverwarring rond nationaliteit en burgerschap - Duits voorbeeld1999januari
8) Wees selectief in het bestrijden van discriminaties - inkomensdiscriminatie MAG2000maart
9) Stel hoge deelnamequorums in2000december
10) Prent een bepaald waardenpatroon in via de media2001december
Klassieke nepargumenten tegen referenda en directe democratie
De grondwet laat het niet toe ... als het de partijen wél uitkomt, dan is de grondwet maar bijzaak !2001maart
Als je de burgers laat beslissen voeren ze de doodstraf in1999december
Burgers stemmen altijd voor minder belastingen en dan kan de normale dienstverlening niet meer verzekerd worden1999oktober
Burgers zijn cynisch - een onderzoek1999augustus
Directe Democratie maakt in de praktijk geen verschil uit, zegt VUB-prof Luc D'Hooge1999augustus
De directe democratie wordt getoetst aan een ideale toestand, en krijgt dan een onvoldoende - twee boekbesprekingen1999april
De nepargumenten van de Vlaamse socialisten1999januari
Directe democratie = heerschappij van het gepeupel1999januari
In de Weimar-republiek heeft het referendum geleid tot de heerschappij van de Nazi's2000oktober
Referenda over fiscaliteit ontwrichten het staatsbestel2000december
Prof. Dierickx: "Referenda zijn geen goede zaak voor minderheden2001januari
Verkozenen behartigen het algemeen welzijn, terwijl rechtstreeks beslissende burgers alleen hun particulier belang dienen.2001januari
Beperken van de vrije meningsuiting
in Aalst en in Antwerpen bvb. 1999december

.
WAT IS DEMOCRATIE ?
Iedere burger moet kiezen voor één gemeenschap: dubbele nationaliteit kan niet2002zomer
Migrantenstemrecht ook niet2002lente
Geheime stemming is een noodzaak2002lente
Echte democratie bevordert gemeenschapszin2002lente
Mini-staat Seborga: interessante aspecten van democratie2002lente
Democratie = Witte Magie2001december
Het verband tusen Christendom en democratie2001december
Basisdemocratie in Porto Allegre
Democratie in brede zin, maar bondig samengevat !
RADICALE vrijheid van meningsuiting2000juni
Noam Chomsky daarover2000juni
Referendum: opgelet met de vraagstelling2001september
Democratie = Volkssoevereiniteit2000lente
Democratie = meer geluk, bewijst Bruno Frey2000lente
Democratie = minder belastingfraude1999augustus
Het recht op vrije vereniging2000maart

WAT IS DEMOCRATIE NIET ?
Dat er een ARBEIDSMARKT bestaat.
Wat is het verschil met de slavenmarkt uit de Oudheid ?
Toen had de slaaf 1 meester waarvoor hij moest werken, nu twee:
zijn baas (eufemistisch: werkgéver) en de Staat.
Klaas
Dat partijen / politici burgers moeten opvoeden2002zomer
Dat een organisatie officieel "schadelijk" is zonder dat ze de wet overtreedt !2000maart
Totale controle van de burger2002zomer
Demoniseren van burgers - Pim Fortuyn2002zomer
De zittende politicus2002zomer
Pseudo-progressief zijn: anti-racisme dat in feite racisme is2002lente
Europa
WTO en GATT2000juni
De UNO (streeft naar een wereldregering ?) - boekbespreking2001januari
De Vrijmetselarij2001januari
Particratie2001januari
Politieke correctheid (PC)2000juni

REFERENDUM en DIRECTE DEMOCRATIE
HOE HET ZIT IN ...
Vlaanderen
België
Nederland
Duitsland
Verenigde Staten
Zwitserland
ItaliëAlgemeen + voorbeeld van het perfide karakter van deelnamequorums
Brazilië2000: de Kerk ontdekt het referendumoktober2000
DenemarkenIndustrie financierde "Ja voor Europa"-campagneoktober2000
Ierlandna het eerste referendum over Europa (2001)2001maart
Ierland over abortus2002lente
Liechtenstein over subsidies2002lente
Slovenië referendum in 20012001maart
Wallonie Di Rupo is TEGEN directe democratie2002lente
Zuid-Tirol een goede referendumregeling2002lente
Venezuela Chavez voorstander van directe democratie1999november
Zweden over de euro2002lente

CITATEN
" ...hab nur den Mut, die Meinung frei zu sagen und ungestört!
Es wird den Zweifel in die Seele tragen, dem, der es hört.
Und vor der Luft des Zweifels flieht der Wahn.
Du glaubst nicht, was ein Wort oft wirken kann"
Johann Wolfgang von Goethe

" ... heb toch de moed, om uw mening te zeggen, vrij en onverstoord!
Uw woord zal twijfel zaaien in de ziel van al wie u hoort.
En voor de adem van de twijfel vlucht de dwaling.
Ongelooflijk, wat een woord vaak bewerkstelligen kan."


"Het is de bedoeling een einde te maken aan de kakofonie van meningen..."

VLD-voorzitter De Gucht, ivm het onderwijs. Nieuwjaarstoespraak 21 jan.2002.


"Wir beschliessen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein grosses Geschrei gibt und keine Aufstände, weil die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter - Schritt für Schritt, bis es kein Züruck mehr gibt"

"Wij nemen een besluit, maken het openbaar en wachten een tijdje op eventuele reacties. Wanneer we dan geen geschreeuw horen en geen protest wordt vernomen, omdat de meeste mensen de draagwijdte van het besluit helemaal niet doorzien, dan gaan we weer verder - stapje voor stapje, tot de terugweg is afgesneden"

(Jean-Claude Juncker, eerste minister van Luxemburg, over de besluitvorming op de EU-regeringsconferenties.
Der Spiegel, 52/1999, p.136. Ter attentie van Johan Leman.


"If all mankind minus one, were of one opinion, and only one person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one person, than he, if he had the power, would be justified in silencing mankind. Were an opinion a personal possession of no value except to the owner; if to be obstructed in the enjoyment of it were simply a private injury, it would make some difference whether the injury was inflicted only on a few persons or on many. But the peculiar evil of silencing the expression of an opinion is, that it is robbing the human race; posterity as well as the existing generation; those who dissent from the opinion, still more than those who hold it. If the opinion is right, they are deprived of the opportunity of exchanging error for truth: if wrong, they lose, what is almost as great a benefit, the clearer perception and livelier impression of truth, produced by its collision with error."

"Veronderstel dat de hele mensheid het eens zou zijn, op één persoon na. Dan zou de mensheid even weinig recht hebben om die ene het zwijgen op te leggen als omgekeerd. Indien een opinie enkel een betekenis zou hebben voor diegene die ze heeft, indien de onderdrukking ervan alleen maar schade zou toebrengen aan de onderdrukte, dan zou het enig verschil maken of velen of weinigen schade door onderdrukking ondervinden. Maar onderdrukking van de vrije meningsuiting heeft als bijzonder kenmerk, dat ze de hele mensheid berooft, met inbegrip van diegenen die na ons komen. Diegenen die de onderdrukte opinie niet aanhangen worden zelfs extra geschaad. Want indien de onderdrukte opinie juist is, missen ze de mogelijkheid om dwaling door juist inzicht te vervangen. En indien de onderdrukte opinie fout is, verliezen ze de mogelijkheid (wat bijna even voordelig is) om de waarheid in het levendigere licht te zien, dat verschijnt door haar confrontatie met de dwaling".

uit: 'On Liberty', John Stuart Mill (1806-1873)

(http://books.mirror.org/gb.mill.html)