VERBODEN TE DENKENRudolf Steiner beweerde, dat we tegen het begin van de eenentwintigste eeuw te maken zouden krijgen met een soort wettelijk denkverbod; er zouden volgens hem wetten komen, die niet direct maar wel de facto het denken zouden verbieden. Dat zou wel eens kunnen kloppen, wanneer we kijken naar de snel uitbreidende impact van allerhande censuurwetten, die (meestal onder het mom van discriminatiebestrijding) de laatste jaren in Westerse landen worden ingevoerd.

Een Canadese krant, de Saskatoon Star Phoenix, werd samen met de initiatiefnemer Hugh Owens veroordeeld wegens het plaatsen van een advertentie, waarin een viertal Bijbelcitaten worden vermeld die homosexualiteit afkeuren. In één van de Tora-citaten staat dat homosexuelen de doodstraf verdienen.

De in Canada verboden advertentie


De rechter vond dat de advertentie homosexuelen blootstelt aan spot of haat. De veroordeelden moesten 1.500 Canadese dollars schadevergoeding betalen aan ieder van de drie homosexuele klachtindieners.

http://www.worldnetdaily.com/news/printer-friendly.asp?ARTICLE_ID=31080


In Hongarije werd de volgende poster in beslag genomen:

De in Hongarije verboden affiche


Het gaat om een poster van een beweging die zich verzet tegen het EU-lidmaatschap van Hongarije. De vertaling van de tekst luidt: “U kunt ook ‘neen’ stemmen”. De affiche wil suggereren, dat Hongarije reeds tweemaal een falikant bondgenootschap sloot, eerst met de nazi’s en dan met de communisten, en dat een derde bondgenootschap best geweigerd wordt. Het voorwendsel voor het verbod was het voorkomen van een hakenkruis en een communistische vijfster op de affiche.

==> http://www.euobserver.com/index.phtml?aid=10794


Een ander absurd staaltje: de Waalse minister voor economische zaken, Serge Kubla, heeft klacht ingediend tegen de NV-A, wegens discriminatie. Reden: de partij van Geert Bourgeois heeft het aangedurfd om in een verkiezingsbrochure te beweren, dat de Vlamingen ieder jaar 10 miljard euro afstaan aan Wallonië, en dat bovendien niet de gemiddelde Waal, maar de dirigistische Waalse economie daar beter van wordt. Volgens De Morgen (31 03 03, p.3) heeft Kubla gezegd: “Het volstaat om Walen te vervangen door vreemdelingen om de volle draagwijdte van de uitspraak te begrijpen”. Zeggen hoeveel vreemdelingen kosten, mag dus blijkbaar ook niet, wegens discriminerend.

Het belangwekkende aan dit voorbeeld is vooral, dat niet het waarheidsgehalte, doch wel het ‘disciminerend’ karakter van de NV-A - bewering wordt aangevallen. Volgens de Waalse oppervoogden is het dus best mogelijk om het uitspreken van de waarheid te verbieden, omdat die waarheid discriminerend zou zijn. Inderdaad een denkverbod dus.