EUROPA HEEFT GEEN DEMOCRATIE NODIG

januari 2002 Maar wel "visionaire politici" die dan nog pedagoog zijn ook ... vindt Mark Eyskens.
Onze commentaar in rood.
in De Standaard.
november 2003

Thomas von der Dunk, cultuurhistoricus, over Europa : "Een van de gevaren die Europa nu bedreigen, is dat het een Europa van de elite blijft en niet een Europa van de doorsneeburger wordt. De burger is in alle opzichten veel nationaler geworteld dan men in Brussel vaak wil weten, zit veel meer dan de elite aan de eigen natie vast." (Vrij Nederland) - geciteerd in De Tijd

december 1999 Is Europa te democratisch ?ww99-12
december 2000 Bruno S. Frey en Reiner Eichenberger (1999) "The new democratic federalism for Europe. Functional, overlapping and competing jurisdictions" - een boekbespreking ( over subsidiariteit en federalisme) december2000