DIRECTE DEMOCRATIE IN VLAANDEREN

januari 2002referendum in Peer over verkeersveiligheid. Guy Tegenbos daarover in De Standaard.
2001De Standaard vindt de PvdA democratisch ?! ww01-6.
2001Hasselt en Oostende: in de goede richting w1-3.
2001Het eeste proces tegen het Vlaams Blok:
"Het kan niet ontkend worden dat de opties inzake vreemdelingenbeleid die tot nu toe werden genomen en worden verstevigd op een paar decennia tijd op onomkeerbare wijze een andere maatschappij zullen stichten voor de komende en alle toekomstige generaties waar inwoners van hetzelfde land dezelfde waarden niet meer zullen delen en waar met moeite een sociaal consensus te vinden zal zijn"
(uit vonnis van rechter Vernimmen)
december 2000Opiniestuk, niet gepubliceerd: "En als we nu eens democratie probeerden?" ww0-9.
december 2000Na de zwarte zondag, de (fascistische?) oplossing van Benno Barnard en Geert van Istendael: "Hier is dwang nodig en niet bepaald zachte dwang" ww0-9.
december 2000Gent, over de districtsbesturen ww0-9.
maart 2000Stichting van het Vooruitstrevend Republikeins Genootschap:
misschien republikeins, maar zeker niet democratisch.
ww0-3.
februari 2000Enige dubbelzinnigheid bij Reginald Moreels ww0-1.
juni 1999Volksraadplegingen : stand in Vlaanderen ww99-06.
juni 1999Volksraadplegingen : wat moet dat kosten ? ww99-06.
juni 1999Jaarverslag van de Vlaamse commissie voor volksraadplegingen : neutraal ? ww99-06.
juni 1999Volksraadplegingen : partijstandpunten ww99-06.
april 1999Volksraadpleging in Gent over mobiliteit, opiniestuk door de woordvoerder van de initiatiefgroep Joeri Puissant.
Volksraadpleging in Gent over mobiliteit, opiniestuk door Agalev-gemeenteraadslid Dirk Holemans.
Volksraadpleging in Gent over mobiliteit, repliek op Holemans' opiniestuk door Jos Verhulst.
maart 1999Volksraadpleging in Gent over mobiliteit, tekst van de initiatiefgroep op de officiële kiesbrochure ww99-03.
Over het Vlaams Blok en het cordon ww99-03.


Terug naar het thuisblad.