DE KRIMINELE KLASSE

januari 2005De euro-parlementariėrs verzetten, zoals bekend, bergen werk, maar tussendoor vergeten ze zichzelf niet. Daarom hebben ze hun forfaitaire onkostenvergoeding verhoogd met 2.000 euro per maand per persoon. Een wedde-verhoging kon niet, want voor het berekenen van de wedde wordt het inkomen van een Kamerlid in hun land van herkomst als basis genomen. De onkostenvergoedingen echter, die al zeer hoog liggen, worden door de Assemblee van Straatsburg/Brussel zelf bepaald.
mei 2004 Op de valreep, juist voor de verkiezingen, heeft de Waalse regering een pensioenstelsel uitgevaardigd voor ministers. Dit komt hierop neer dat alle leden van de Waalse regering automatisch recht krijgen op een pensioen dat zou gelden voor tien jaar ministeriele activiteit, ook als ze maar een jaar minister zijn geweest. Dit is vooral interessant voor de ministers van Ecolo, die normaal gesproken niet terugkeren in de volgende coalitie (na de verkiezingen) en dus voor maximaal v ijf jaar ministerschap, voor de rest van hun leven recht hebben op een pensioen berekend op bas van tien jaar ministerschap. Uiteraard is dit een bij uitstek sociale maatregel. (Mark Grammens' Journaal nr. 419 van 13 mei 2004)
mei 2004Ook uit Mark Grammens' Journaal nr. 419 van 13 mei 2004 :
De firma Belgacom die onze communicaties regelt bezit allerlei taken en voor het geval men het zou vergeten, daartoe behoort ook de zorg voor het welzijn van haar bestuurders. De negen leden van de raad van bestuur die niet tot het personeel behoren en derhalve ook niet voltijds zijn, ontvangen van Belgacom namelijk ongeveer 20 miljoen oude Belgische frank per jaar per persoon, met als toemaatje nog eens 200.000 per keer dat ze aanwezig zijn opeen bijeenkomst van de raad van bestuur (zitpenning) of in hun functie van bestuurder aanwezig dienen te zijn op een door Belgacom ingerichte vergadering (Trends)
9 april 2004Fortis betaalde zijn directievoorzitter, Anton Van Rossum, vorig jaar een loon van 2,1 miljoen euro
24 juli 2003Bij Dexia beslist VLD-voorzitter Karel de Gucht mee. Zijn bestuursfunctie leverde hem vorig jaar 38.000 euro op, voor het bijwonen van 5 vergaderingen.
17 april 2003JOURNAAL van Mark Grammens: "Gauw nog binnenrijven."
3 april 2003JOURNAAL van Mark Grammens: "Gauw nog binnenrijven."
20 maart 2003JOURNAAL van Mark Grammens: "Europa" is weer bezig.
25 februari 2003Senaat schrapt reis naar Cyprus
22 februari 2003Diamantlobby koopt minister
22 februari 2003Socialist wil gekocht worden
17 april 2002Leden Europees parlement krijgen 30 procent opslag
13 december 2001Senatoren geven zichzelf opslag
10 november 2001ÉÉN JAAR WERKEN, DRIE JAAR LOON
18 november 2000Eigen geld eerst
21 mei 1999Opslag voor Brusselse fractie-secretarissen


Terug naar het thuisblad.