20 maart 2003 - JOURNAAL van Mark Grammens: "Europa" is weer bezig.

Europarlementariërs krijgen een riante vergoeding voor het bijwonen van partij- en andere vergaderingen in andere landen dan hun thuisland. De Europese Volkspartij (christendemocraten en conservatieven) heeft een middel bedacht om maximaal van dit voordeel te profiteren. Zij belegt nu af en toe een partijvergadering, waarop dus alle EVP-parlementariërs geacht worden aanwezig te zijn, op het eiland Réunion in de Indische Oceaan. Dat is theoretisch deel van Frankrijk en ligt dus binnen de Europese Unie. Aangezien de vergoeding voor verplaatsingen binnen de Europese Unie op kilometerbasis wordt berekend, krijgen de EVP-leden voor hun bijeenkomsten op Réunion per persoon het bedrag van een kwart miljoen oude Belgische Frank toegespeeld door het Europees Parlement.

Jos Verhulst stak even zijn licht op bij Dirk Veldeman, de woordvoerder van de Belgische EVP-ED-delegatie in het Europees Parlement ( DVeldeman@europarl.eu.int ) en mailde :


Mevrouw, mijnheer,

Op het internet vond ik de volgende bewering:

"JOURNAAL van Mark Grammens: "Europa" is weer bezig.
Europarlementariërs krijgen een riante vergoeding voor het bijwonen van partij- en andere vergaderingen in andere landen dan hun thuisland. De Europese Volkspartij (christendemocraten en conservatieven) heeft een middel bedacht om maximaal van dit voordeel te profiteren. Zij belegt nu af en toe een partijvergadering, waarop dus alle EVP-parlementariërs geacht worden aanwezig te zijn, op het eiland Réunion in de Indische Oceaan. Dat is theoretisch deel van Frankrijk en ligt dus binnen de Europese Unie. Aangezien de vergoeding voor verplaatsingen binnen de Europese Unie op kilometerbasis wordt berekend, krijgen de EVP-leden voor hun bijeenkomsten op Réunion per persoon het bedrag van een kwart miljoen oude Belgische Frank toegespeeld door het Europees Parlement."

Is dit bericht juist?

Hoogachtend

Jos Verhulst, Antwerpen


Het antwoord:


Geachte,

De EVP belegt inderdaad eind september een bijeenkomst op Réunion. Het betreft een vergadering onder het voorzitterschap van één van de EVP-leden, Mevrouw SUDRE, die voor het departement Réunion (officieel Frans overzees gebied) en door de mensen van Réunion verkozen is in het Europees Parlement. Het is niet de fout van het EP noch van de EVP dat Réunion deel uitmaakt van de Franse overzeese gebieden, en als dusdanig deel uitmaakt van de Europese Unie, waardoor de mensen die daar wonen het recht hebben iemand van hen, in casu mevrouw SUDRE (geboren en getogen op Réunion) te verkiezen in het Europees Parlement. Indien dat hun recht is hebben ze ook het recht ingelicht te worden over wat hun afgevaardigde daar doet, in de eerste plaats in verband met de dingen die hen aanbelangen, en dat zij kennis kunnen maken met een paar collega's - en ik leg de nadruk op een PAAR collega's, aangezien de EVP-delegatie zeer beperkt zal zijn - van hun vertegenwoordiger. Meer is het niet, en het is zeker geen "slechte" gewoonte van EVP-ED-parlementsleden in verre zonnige oorden langdurige vergaderingen te houden.

Wat de deelneming betreft aan deze vergadering is het duidelijk dat - en dat geldt voor alle zendingen - dit niet kan gebeuren zonder voorafgaandelijk overleg met en toestemming van de bevoegde instanties - voor de parlementariërs, de conferentie van voorzitters of het bureau van de fractie, voor de ambtenaren de verantwoordelijke diensthoofden.

Wat de kosten betreft bestaat er een systeem van onkostenvergoeding die in de aanmaak forfaitair is, maar nadien met de nodige bewijsstukken moet gestaafd worden. Tenslotte wordt iedereen op basis van die bewijsvoering op het bedrag van zijn ontvangen onkosten afgerekend. Dat betekent dat wie op basis van die bewijsstukken forfaitair meer heeft gekregen dan hij of zij heeft uitgegeven, dat nadien moet inleveren.

In de hoop u met deze korte uiteenzetting van dienst te zijn geweest
verblijf ik,

Hoogachtend

Francoise PetitJos Verhulst wilde zeker weten of hij het goed begrepen had en mailde:

Geachte Heer,

Voor alle duidelijkheid: mag ik uit uw bericht afleiden

1) dat er in september e.k. een beperkte bijeenkomst is van EVP-leden op Réunion, en dat er op die plaats tevoren geen dergelijke EVP-bijeenkomsten zijn geweest, i.t.t. wat beweerd werd in het bericht van Grammens, waar sprake is van "..bijeenkomsten"?

2) dat de EVP-leden geen "..kwart miljoen oude Belgische Frank" zullen krijgen voor die reis, maar dat na afrekening enkel de reëel gemaakte reiskosten zullen terugbetaald zijn?

Hoogachtend,

JV


Daarop kreeg hij kort en goed volgende bevestiging:

That's it.


We vroegen Mark Grammens om commentaar:
" Het gaat inderdaad om 1 EVP-vergadeing. Mijn zegsman meldde dat er de laatste tijd nogal wat EP-vergaderingen plaatsvonden op Réunion, de EVP-vergadering is er één van, ik had dat slecht begrepen. Wat de vergoeding betreft: mijn zegsman toonde mij zijn eigen berekening voor wat hij hoopt te ontvangen ..."