Opslag voor Brusselse fractie- secretarissen

BRUSSEL -- Een maand voor de verkiezingen kende de Brusselse Hoofdstedelijke Raad een royale loonsverhoging toe aan de secretarissen van de politieke fracties. Zij zien hun brutowedde -- afhankelijk van hun anciënniteit -- aangroeien met de helft.

De operatie kost het Brussels Parlement jaarlijks zo'n tien miljoen fr. extra. Het gaat om een inhaaloperatie tegenover de wedde van de fractiesecretarissen in de andere parlementen.

Voorts krijgen vanaf juni de Brusselse adjunct-fractiesecretarissen dezelfde verloning als de fractiesecretarissen.

In een brief aan parlementsvoorzitter Armand De Decker (PRL-FDF) drukt raadslid Sven Gatz (VU) zijn verbijstering uit over beide maatregelen. De gelijkschakeling tussen adjuncten en fractiesecretarissen noemt Gatz à la tête du FDF. Het Brussels Parlement is het enige dat adjunct-fractiesecretarissen kent. Zij werden ingevoerd om het FDF binnen de PRL-FDF-federatie ook een secretaris te gunnen.

Overigens is het in het Brussels Parlement voor een Vlaamse partij metéé n zetel, namelijk de Volksunie, al mogelijk om als fractie te worden erkend: daarvoor moet een partij tien procent van de zetels van zijn taalgroep uitmaken. Het Brussels Parlement telt tien Vlaamse gekozenen. Díe regeling werd destijds uitgedokterd à la tête du VU. Toen de VU nog in de meerderheid zat.

PDJ

De Standaard van 21 mei 1999.