03 april 2003 - JOURNAAL van Mark Grammens:

Gauw nog binnenrijven

Op de valreep voordat de verkiezingen uitgeschreven worden, heeft de regering van de Franstalige gemeenschap nog drie topfuncties, namelijk die van regeringscommissaris, met titel en wedde van staatssecretaris nieuw gecreëerd en ingevuld. De gegadigden zijn alle drie kabinetschef van een minister behorend tot een van de drie regeringspartijen, liberaal, socialistisch en groen (Ecolo), die dus in uitstekende verstandhouding alledrie zichzelf bediend hebben. Er was pro forma een besluit verschenen waarbij de functies open werden verklaard, en volgens "Le Soir" (27-03-03) boden er zich 106 kandidaten aan, maar stond het bij voorbaat vast dat de nieuwe functies alleen dienden om van elke regeringspartij een kabinetschef aan een vaste baan te helpen.


Politieke benoeming van formaat

Het kon niet uitblijven. De regering die een einde zou maken aan de politieke benoemingen en daarvoor een minister, Luc van den Bossche (SP°, speciaal had belast met het doorvoeren van een hervorming van de administratie, heeft de grootste politieke benoeming uit haar geschiedenis verricht. De reeds genoemde Luc van den Bossche heeft namelijk zichzelf laten benoemen tot directeur van het staatsbedrijf dat de luchthaven uitbaat, BIAC. Hij neemt zijn ambt daar op zodra hij zijn ministerschap opgeeft. Van den Bossche is geen kandidaat bij de verkiezingen van 18 mei.
Om de benoeming te kunnen doordrukken (de staat bezit 60 % van de aandelen in BIAC) moest de huidige directeur gepromoveerd worden tot voorzitter van de raad van bestuur van het bedrijf (met behoud van wedde en alle andere voordelen), en om dat er dan weer door te krijgen moest de huidige voorzitter van de raad van bestuur de titel van "erevoorzitter" krijgen, echter wel eveneens met behoud van wedde, wagen met chauffeur, en alle andere attributen van het voorzitterschap. Hij blijft dus eigenlijk voorzitter maar mag niet meer werken en hoeft zich niet meer te vrtonen op het bedrijf.
Van den Bossche had al geruime tijd geleden gezegd dat hij de politiek wilde verlaten en een belangrijke functie ambieerde in de privé-sector. Het gerucht wil dat hij die beoogde functie niet gevonden of niet gekregen heeft, en dan maar via minister van Overheidsbedrijven Daems de constructie met BIAC heeft opgezet. Van den Bossche bezit geen enkele deskundigheid inzake het vliegwezen, hoewel "deskundigheid" juist het criterium was dat hij voor benoemingen in de overheidsadministratie had willen invoeren.
Van den Bossche moet ook geen examen afleggen, terwijl hij in de administratie iedereen aan strenge proeven onderwierp.


Zie hierover ook De Morgen.