Senaat schrapt reis naar Cyprus

na felle kritiek van CD&V

BRUSSEL Alle vijftien leden van het Bureau van de Senaat kregen vorige week van voorzitter Armand De Decker (MR) een uitnodiging om zich tijdens de krokusvakantie te bezinnen over de toekomst van de Senaat. Plaats van het gebeuren: het zonovergoten eiland Cyprus. «Een snoepreisje, vlak voor de verkiezingen dan nog wel», reageert Hugo Vandenberghe (CD&V) verontwaardigd. «Ik ga niet mee. De Senaat is geen vakantiedorp.» Een boze De Decker zegt dat hij de reis inmiddels heeft afgeblazen.

De negen fractieleiders, de drie ondervoorzitters en de drie quaestoren van de Senaat kregen vorige week allemaal een telefoontje van voorzitter Armand De Decker. Of ze zich van 4 tot 8 maart, midden in de krokusvakatie, konden vrijmaken voor een reis naar Cyprus - om zich te bezinnen over de toekomst van de eerbiedwaardige instelling? «Een schande», vindt CD&V-fractieleider Hugo Vandenberghe. «Nu de werkloosheid stijgt en iedereen de buikriem aanhaalt, zouden wij ons onder een stralend blauwe hemel in de schaduw van wuivende palmbomen moeten bezinnen over de toekomst van de Senaat. Dat is ongepast. Ik reis niet op kosten van de belastingbetaler.»

Ook ondervoorzitter Sabine de Bethune (CD&V) bedankt voor het reisje. Een zinvolle studiereis kan altijd, vindt Hugo Vandenberghe. «Maar als we ons moeten bezinnen over de toekomst van de Senaat, kan dat net zo goed hier in Brussel of voor mijn part aan de kust of in de Ardennen.»


VERKIEZINGSSPELLETJES

Armand De Decker reageert boos op de uitval van Vandenberghe. «De CD&V weet blijkbaar niet van welk hout pijlen maken, dat ze zich op zo'n platvloerse manier wil profileren. We zijn al meer dan een jaar geleden door de ambassadeur van Cyprus uitgenodigd voor een officieel bezoek in het kader van de Cypriotische kandidatuur om lid te worden van de Europese Unie. Er stonden ontmoetingen met de regering en het parlement op ons programma. Daarnaast werd in het Bureau voorgesteld om ons te bezinnen over de toekomst van de Senaat. Eerst zou dat in Brussel gebeuren, daarna opperde iemand Kreta als locatie. Ik heb dan voorgesteld om tijdens onze reis naar Cyprus één dag uit te trekken voor de reflectie. Maar als de CD&V zo begint, dan schrappen we de hele reis. Ik hoop dat Cyprus er niet te zwaar aan tilt.»

Volgens Armand De Decker gaat het Bureau van de Senaat twee keer per jaar op reis. «Alleen op uitnodiging en meestal zonder partners, zoals nu naar Cyprus. In de Kamer doet Herman De Croo net hetzelfde.»

Volgens senator Jacques Devolder (VLD), één van de quaestoren, is er nog geen definitieve beslissing over de Cyprus-reis: «We bekijken nog hoeveel het zal kosten.» (PGL)

Het Laatste Nieuws van 25 februari 2003.