O DIERBAAR BELGIË, O HEILIG LAND DER VAAD'REN,
ONZE ZIEL EN ONS HART ZIJN U GEWIJD . . .


Een Franstalige elite
(het Hof en de families rond de Société Générale)
bezit de relaties en de macht
(Loge en Opus Dei)

in de economie
op de hoogste niveau's van de staat
en in de media
en gebruikt die macht om het voortbestaan van (haar belangen in) België te verzekeren.
Deze elite heeft een veto-recht bij het samenstellen van een regering
De REGERING
telt evenveel Franstaligen als Vlamingen
(terwijl de verhouding tussen de twee groepen 40-60 is)
NIEMAND komt in de regering wanneer bekend is dat hij de belangen van zijn volk boven die van de elite stelt.
In het federaal parlement zitten meer Vlamingen
De Walen voelen zich gedomineerd door een overwegend Vlaams parlement, maar houden vast aan België wegens de geldstroom van Vlaanderen naar Wallonië. De meeste bewoners van de Brusselse agglomeratie kiezen voor het Frans als omgangstaal maar voelen zich noch Waal noch Vlaming. De Vlamingen worden verraden door arrivistische Vlaamse politici met Belgische ambities.


Vind je het bovenstaande onwaarschijnlijk ?
Geef dan maar eens een plausibel antwoord op volgende vragen:

Waarom is het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet gesplitst ?

Waarom zijn er geen tweetalige ziekenhuizen in Brussel ?

Waarom krijgen de Franstalige scholen in Vlaanderen 9 miljoen euro per jaar van de Vlaamse Gemeenschap om hun gebouwen te onderhouden terwijl de enige Vlaamse school in WalloniŽ nog nooit een cent heeft gezien van de Franstalige Gemeenschap ? Die school heeft recht op 105.000 euro per jaar en heeft al 35 jaar niets gekregen.


*****

" België, ontstaan uit de koppeling van bevolkingsgroepen die verstoken zijn van enige affiniteit met elkaar, is een onwaarschijnlijke staat en een onmogelijke natie.
( Robert Collignon, voorzitter van het Waals Parlement, in Le Soir van 25 november 2002).


" Il n'y a jamais eu d'ensemble belge avant 1830. En dehors de son 'Histoire de Belgique', Pirenne le reconnaît : " Il n' y a pas d'histoire de Belgique. Notre pays est un oeuvre, sinon artificielle, du moins toute récente de la diplomatie europeéenne. Il date de la conférence de Londres. Son passé ne remonte qu'à 1830."
( La Nation belge, discours prononcé par Henri Pirenne, Bruxelles 1899. Guyot Gand, Vanderhaegen, p. 2)
Cette soi-disant union des deux peuples n'a jamais été une force mais une farce tragique à certains moments et qui est en voie de se terminer par consentement mutuel après un mariage non pas de raison, mais imposé par d'autres nations. Les résultats de la consultation populaire imposé par Léopold III sont la preuve de l'inexistence d'une nation belge, même après 120 ans d'existence de l'État belge. Wallons et Flamands se manifestent en opposition.
Daniel Olivier in 'Toudi' (nr. 51, 2002).
Waarmee tevens een aanwijzing gegeven is tot welk volk wij Brusselaars moeten rekenen ...


www.secessie.nu
Recht op afscheiding?


Terug naar het vorig schema.