Zozo, jij wou dus iets weten over DEMOCRATIE ?
Niets dat eenvoudiger is !
Op deze webstek lees je alles wat je nooit in De Standaard of in De Morgen (resp. de Pravda en Troed van de Sovjet-staat België) zal lezen. Alhoewel, Yves Desmet maakt dezelfde analyse als wij. Maar fundamentele veranderingen vindt hij niet nodig, geen directe democratie voor hem.

Over democratie dus ...

Eerste stap: de theorie
- wat je op school geleerd wordt en wat de media voortdurend herhalen.


DEMOCRATIE =

Het volk kiest zijn vertegenwoordigers

De vertegenwoordigers vormen een PARLEMENT, maken de wetten en stellen een regering samen
De REGERING bestuurt het volk
Is het volk niet tevreden, dan kiest het andere vertegenwoordigers


Opmerking:
het volk kiest wel vertegenwoordigers, maar volgens de Belgische grondwet vertegenwoordigen die niet het volk,
maar wel de NATIE.
Wie is dan eigenlijk de natie ? - kun je je afvragen.
Deze eerste vraag brengt je vanzelf naar de tweede stap.


Tweede stap - de realiteit


Een ELITE bezit
de economische macht
de staatsmacht
macht over de geest
gebruikt de staatsmacht voor eigen belangen
en bepaalt wie in de regering komt
De REGERING
behartigt de belangen van de elite en bepaalt wie in het parlement komt
Machteloos parlement speelt "Democratie"
Het volk kiest de acteurs van het democratie-spel.
Niet tevreden, geld terug ?
Vergeet het ! Kies maar andere acteurs zoveel je wil, het theater speelt toch altijd hetzelfde stuk.
Bovenstaand schema, meer specifiek voor België.


Derde stap: de toekomst


Het VOLK neemt het initiatief om wetten te maken en af te schaffen en geeft aldus vorm aan zijn maatschappij
De economie:
De Staat
Cultuurleven:
Capabele mensen krijgen van de gemeenschap de middelen om hun talenten ten dienste van de gemeenschap te stellen. De vruchten (opbrengsten) van de arbeid gaan naar de gemeenschap.
Geen staatssteun voor bedrijven, geen staatsbedrijven. Producenten en consumenten overleggen welke behoeften er bestaan. Het marktmechanisme kan daarbij een instrument zijn.
BROEDERLIJKHEID
beperkt zich tot het verzekeren van de GELIJKHEID tussen de burgers op gebied van het recht. Zorgt dat iedere burger zijn rechtmatig deel krijgt van wat alle burgers samen voortbrengen.
VRIJHEID
De pers uit de handen van de elite, het onderwijs uit de handen van een minister van Staatsopvoeding. Ouders en leerkrachten bepalen zelf wel hoe en wat er aan de kinderen moet geleerd worden.
WIE
gaat dat allemaal realiseren ?


WIJ
door ons te verenigen in organisaties als
....................
Democratie.Nu
....................
en samen te ijveren voor
Directe Democratie

De euro, ja of nee ?
Wij eisen een referendum
Zomeruur, ja of nee ?
Wij eisen een referendum
Ambassadeur terugroepen uit Israel ?
Wij eisen een referendum
Minder immigratie ?
Wij eisen een referendum
Meer ontwikkelingshulp ?
Wij eisen een referendum


Waar kunnen de Zwitsers zich op dit ogenblik over uitspreken ?
De Amerikaanse senaat geeft Bush volmacht om Irak aan te vallen ...
Tweeduizend jaar geleden zagen we hezelfde, zegt Eric Margolis, onwaardige (waardeloze?) Romeinse senatoren kropen voor keizer Tiberius.
En ondergronds bouwden de andersglobalisten van toen aan een nieuwe maatschappij ...
Terug naar het thuisblad.