Eddy Boutmans stapt naar gerecht tegen lastercampagne

De staatssecretaris van Ontwikkelingssamenwerking, Eddy Boutmans (Agalev), heeft bij het parket van Antwerpen een klacht ingediend tegen onbekenden wegens laster en eerroof. Op het internet loopt al enkele dagen een lastercampagne, waarbij Boutmans racistische en antisemitische uitspraken in de mond worden gelegd. Boutmans nam op 2 november, naar aanleiding van het 'Solidariteitsfeest' van het Antwerps Platform voor Rechtvaardige Vrede in Palestina, deel aan een debat. Daaraan namen ook vertegenwoordigers van de vakbonden ABVV en ACW deel. Boutmans nam naar eigen zeggen standpunten in die in het verlengde van de Belgische politieke en Europese standpunten liggen. 'Met name dat wij een terugkeer willen naar een logica van vrede, in plaats van een logica van oorlog, met escalatie aan beide zijden. Het is in die geest dat ik heb gezegd dat de politiek van militaire confrontaties geen uitzicht biedt, en evenmin enig perspectief op vrede.' Maar op het internet is een ware lastercampagne tegen Boutmans begonnen, waarbij hem racistische en antisemitische uitspraken in de mond worden gelegd. Op 4 november verschijnt voor het eerst op de website 'www.rťinfo.israŽl.com' een boodschap met talrijke zogezegde uitspraken, in het Frans en het Engels. Op 7 november verstuurt 'list-owner@mediaeyes.com' een e-mail onder de titel: 'Boutmans: 'l'ťtendard de la haine', of: 'Boutmans: het vaandel van de haat'. Het Belgisch IsraŽlisch Weekblad publiceert op 8 november, zonder bronvermelding, citaten uit de mail, onder de kop: 'Hatelijke taal van staatssecretaris Boutmans tegen de joden'. Kort daarop verschijnt op het internet een omstandig maar onwaar verslag van het debat, waarin Boutmans andermaal racistische en antisemitische uitspraken in de mond worden gelegd. Boutmans tilt zwaar aan de lastercampagne.


De Financieel-Economische Tijd van 27 november 2002.