Eerst pakten ze de negationisten, maar ik trok het mij niet aan want ik was geen negationist .... (vrij naar Niemöller)

12 oktober 2005 :
Enkele weken geleden had advocaat-generaal André Van Ingelgem, die optreedt als openbaar aanklager, nog brandhout gemaakt van de argumenten van Demol en De Man. Dat de mening van de auteurs de klagers niet aanstaat, is nog geen reden om ze te veroordelen wegens smaad en laster, schreef de openbare aanklager in zijn advies. "Een mening of opinie is immers in de ruime zin van het woord waar noch onwaar", stelde Van Ingelgem. "Alleen totalitaire regimes pretenderen het monopolie te hebben van ware ideeën."

26 oktober 2005 :

Siegfried Verbeke riskeert zeer lange gevangenisstraf

Nederland levert Vlaamse holocaustontkenner uit aan Duitsland

De internationale rechtshulpkamer van de Amsterdamse rechtbank heeft gisteren beslist om Siegfried Verbeke, de extreem-rechtse peetvader van de holocaustontkenners in Vlaanderen, uit te leveren aan Duitsland. Verbeke werd begin augustus opgepakt op de luchthaven van Schiphol op basis van een Europees aanhoudingsbevel dat vorig jaar werd uitgeschreven door de procureur van Mannheim in Baden-Württemberg. Hij verbleef sindsdien in een gevangenis in Alphen aan de Rijn. Het Duitse gerecht wil Verbeke vervolgen voor overtredingen van de wet op het negationisme en revisionisme. In Mannheim, waar het parket zich specialiseert in de bestrijding van negationisten, riskeert hij een effectieve celstraf van vijf tot tien jaar. In Antwerpen werd Verbeke voor soortgelijke feiten veroordeeld tot de maximumstraf van een jaar.

Volgens advocaat Piet Noë, de raadsman van Verbeke, zal de uitlevering binnen tien dagen plaatsvinden. Tegen het vonnis van de Amsterdamse rechtbank is geen beroep mogelijk. Verbeke, die tijdens vorige zittingen in een glazen hok plaats moest nemen om hem te beschermen tegen eventuele agressie van het publiek, was gisteren niet aanwezig in de rechtszaal. Uit telefonische contacten met zijn cliënt vernam zijn advocaat dat Verbeke "erg geschrokken" is van het vonnis. De verdediging had de voorbije maanden allerlei procedurekwesties opgeworpen, in de hoop dat de maximumtermijn van drie maanden waarover het Nederlandse gerecht beschikte om Verbeke vast te houden zou worden overschreden. In dat geval zou Verbeke automatisch vrijgekomen zijn.

De Morgen van 26 oktober 2005.